Etikos kodeksas

/Etikos kodeksas
Etikos kodeksas2019-01-21T12:11:15+00:00

 Visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“ kandidato į savivaldos rinkimus

ETIKOS KODEKSAS

   • TIKĖTI pilietinės veiklos būtinybe ir svarba.
   • MATYTI dalyvavime savivaldoje ne tikslą, o galimybę dirbti ir pasitarnauti šalies, miesto, rajono ir atskirų bendruomenių labui.
   • NETOLERUOTI asmeninių bei grupinių interesų,  priešingų  visuomenės interesams ir teisingumui.
   • BŪTI iniciatyviu formuojant ir  naudingu įgyvendinat  žmonių lūkesčius.
   • SIEKTI, kad asmeniniai poelgiai ir politinė veikla turėtų  teigiamą moralinį visuomenės įvertinimą.
   • DARBAIS demonstruoti netrikdomą tikėjimą, atsidavimą veiklai negailint laiko, jėgų ir priemonių piliečių gerovei ir gyvenimo kokybei didinti.
   • TARTIS IR BENDRDARBIAUTI su bendruomenėmis  ir atskirais piliečiais bei specialistais dėl savivaldybės taryboje svarstomų klausimų ir sprendimų.
   • ATKAKLIAI SIEKTI pozityvių, visuomenės interesus atitinkančių tarybos sprendimų, tartis ir bendradarbiauti  su partijų ir kitų visuomenės organizacijų deleguotais tarybos nariais  tais atvejais, kai galimi identiški arba kompromisiniai, neprieštaraujantys aukščiau išdėstytoms etikos nuostatoms, nutarimai.