Pasijauskime miesto šeimininkai: išrinkime žmones, kuriuos suprantame ir žinome, kaip jie veiks spręsdami patikėtus klausimus

/, Virginijus Jaruševičius/Pasijauskime miesto šeimininkai: išrinkime žmones, kuriuos suprantame ir žinome, kaip jie veiks spręsdami patikėtus klausimus

Pasijauskime miesto šeimininkai: išrinkime žmones, kuriuos suprantame ir žinome, kaip jie veiks spręsdami patikėtus klausimus

Esu Virginijus Jaruševičius, alytiškis nuo 0 iki 50-ies. Augau Alytaus tarnautojų šeimoje sovietinėje aplinkoje. Mokykla mokė bendražmogiškų tiesų, bet mokymas buvo apsunkintas dvigubų komunistinės valstybės standartų. Gerai, kad ji buvo įprasminta tradicinių šeimos vertybių, atėjusių iš smetoninio lietuviško kaimo.

Virginijus_JaruseviciusStudentiškas KPI gyvenimo etapas buvo naudingas. Techniški mokslai nežavėjo, bet nejaučiau dvilypumo, juose viskas logiška. Įgijau aukštąjį išsilavinimą ir elektronikos inžinieriaus specialybę. Profesijoje mačiau sprendimų laisvės galimybę.

Į studentiško gyvenimą įsikirto sovietinė armija. Tai buvo vieta, kurioje galutinai supratau totalitarinį sovietinės sistemos veikimo principą.

Grįžimas į Alytų po studijų darbuotis šampano gamykloje buvo tipiškas jaunos sovietinės šeimos žmogaus žingsnis. Gerai, kad greit įvyko esminis mano amžiaus įvykis – Sąjūdžio žmonės ir visa Lietuva iškovojo laisvę. Sistema, kai buvo kalbama vienaip, o veikiama kitaip, žlugo. Džiaugiausi, kad atkurti gyvenimo pamatai: asmens laisvė, privati nuosavybė, demokratija, laisvosios rinkos ekonomika. Tai esmė, kuri man svarbiausia visuomeniniame gyvenime.

Nesugebėjau aktyviai sudalyvauti pradiniame virsme, todėl nusprendžiau realizuoti save kurdamas etišką verslą. Nesvarbu, kad nuo nulio, bet su draugais ir tikslais – įtvirtinti visų piliečių privačią nuosavybę. Ji yra pagrindas valstybės ar miesto kilimui. Nenukrypdamas to siekiu jau 23 metus. Savo ir daugumos Lietuvos verslininkų laimėjimais esu patenkintas.

Jaučiu tiek laisvės, tiek demokratijos trapumą. Matau, kad ne visi miestiečiai suvokia ar tiki, kad jie (rinkėjai) sprendžia viską dalyvaudami rinkimuose, rinkdami savo atstovus – miesto tarybos narius, jog jie perduotų rinkėjų valią savivaldybės administracijos darbuotojams. Pirmaeilis tarybos uždavinys – parinkti juos tik pagal kompetencijos ir sugebėjimo dirbti kriterijus ir mokėti jiems teisingus atlyginimus iš piliečių sumokėtų mokesčių. Tai turi būti įgyvendinta.

Matau problemą, kad pati miesto taryba įsivėlusi kasdienybės ir siaurų interesų sprendimuose. Todėl savivaldybė neatlieka pagrindinio uždavinio – efektyviai dirbti įgyvendinant bendruosius piliečių poreikius. Ir kiekvienas alytiškis asmeniškai turi sunkiai sprendžiamų problemų.
Pasijauskime miesto šeimininkai: išrinkime žmones, kuriuos suprantame ir žinome, kaip jie veiks spręsdami patikėtus klausimus. Pakeisti sprendimą galėsime tik po ketverių metų.

Tikiu progresu, nes turime demokratiją. Tačiau aš norėčiau paskubėti. Per ilgai laukiama sprendimų ir veiksmų įgyvendinant savivaldą, jaunos kartos ugdymą, sveikatos, socialinės apsaugos tvarką. Tai turi tiesioginį ryšį su valstybės, miesto, šeimos likimu. Jei būsime sėkmingi sutvarkydami savo bendruomenių gyvavimą, išliksime saugūs šių dienų pasaulyje. Turėsime turtingą miestą.

Virginijus Jaruševičius: „Tikiu progresu, nes turime demokratiją. Tačiau aš norėčiau paskubėti. Per ilgai laukiama sprendimų ir veiksmų įgyvendinant savivaldą, jaunos kartos ugdymą, sveikatos, socialinės apsaugos tvarką. Tai turi tiesioginį ryšį su valstybės, miesto, šeimos likimu.“

Komentarai

2017-04-13T12:01:17+00:002015 vasario 26|