Programa

/Programa
Programa2019-01-22T11:41:17+00:00

Mes, „Alytaus piliečiai“, atvirai, sąžiningai, garbingai įgyvendinę pažadus, tęsiame darbus.

Didžiuojamės ir mylime savo miestą, siekiame dar daugiau gerų permainų ir gyvenimo kokybės, galimybės rinktis sau tinkantį darbą už orų atlyginimą, galimybės mokytis naujų dalykų bei turiningai leisti laisvalaikį savo mieste. Mieste, kuris patogus ir saugus mums visiems, kuris yra mūsų visų, ir kurį mes, alytiškiai, visi kartu kuriame.

Svarbiausias principas dirbsiantiems miesto taryboje kaip ir iki šiol – darbas miesto labui ir sprendimai, priimami nepriklausomai nuo asmeninių ar politinių interesų, suprantant ir išnaudojant visas savivaldos galias, kurti klestintį miestą.

Savo programą grindžiame jau atliktais darbais, tad tai, ką kiti žada, mes jau padarėme. Siekiame tęsti darbus, kurti miesto ateitį ir toliau tardamiesi su miesto bendruomene.

Alytus, kuriame gyvename

 • Jau sumažinome šilumos kainą, o alytiškiai sutaupė 9,67 milijonus eurų. Toliau – perimsime ir efektyviai valdysime šilumos ūkį.
 • Jau atnaujinome viešąjį transportą, naujų, tvarkingų autobusų maršrutai pritaikomi prie miestelėnų poreikių. Toliau – diegsime elektroninį transporto bilietą.
 • Jau sumažinome krovininių automobilių srautus prie namų, sujungdami pramonės rajonus naujomis gatvėmis. Toliau plėsime verslui patogią infrastruktūrą.
 • Jau gatves asfaltuojame pagal skaidrią tvarką. Toliau – įvesime aiškią tvarką ir eilę šaligatviams bei naujiems takams.
 • Jau sutvarkėme daug šaligatvių ir įvažiavimų į kiemus, ko nebuvo dešimtmečius. Toliau – spręsime automobilių statymo daugiabučių kiemuose problemą.
 • Jau nupirkome naują magnetinio rezonanso prietaisą miesto ligoninei. Toliau sieksime, kad ligoninės paslaugų kokybė būtų finansuojama iš VLK, o specialistų paslaugos prieinamos alytiškiams.
 • Jau atnaujinome buities sąlygas dešimtmečius neremontuotuose darželiuose, sutvarkėme sanitarinius mazgus. Toliau – visų darželių renovacija, teritorijų sutvarkymas ir saugi, kūrybinga aplinka.
 • Jau įkūrėme aktyvaus poilsio zoną Jaunimo parke ir įrengėme 16 naujų žaidimų aikštelių vaikams. Toliau plėsime aikštelių tinklą daugiabučiams ir kursime naujas aktyvaus sporto erdves visoms amžiaus grupėms.

Alytus, kurį kuriame

 • Jau beveik išnaudojome pramonės parko galimybes. Toliau – sieksime, kad Alytuje būtų įkurta Laisvoji ekonominė zona 2000-iams darbo vietų ir miestas taptų inovacijų kūrėju.
 • Jau parengėme geležinkelio Alytus – Vilnius europietiškos vėžės galimybių studiją. Toliau sieksime, kad geležinkelio „Rail Baltica“ vėžė Varšuva – Vilnius eitų pro Alytų.
 • Jau dviračiais ir pėsčiomis patogu pasiekti ir pramonės rajonus. Toliau – dviračių takais sujungsime ir abi Nemuno puses.
 • Jau iškovojome, kad Alytus taps Lietuvos kultūros sostine 2022. Toliau – skatinsime, kad tai pajustų visi miesto mikrorajonai, o meno kolektyvai jungs vietos bendruomenes.
 • Jau įvairaus amžiaus alytiškiai gali naudotis mieste esančia švietimo ir sporto infrastruktūra. Toliau – alytiškio kortelė ir miesto kultūros bei sporto įstaigų paslaugų krepšelis kiekvienam gyventojui.
 • Jau centralizavome priėmimą į švietimo įstaigas. Toliau užtikrinsime vienodos kokybės paslaugas mokyklose, sieksime inovatyvios ir saugios aplinkos moksleiviams.
 • Jau paruošėme profesionalaus sporto finansavimo modelį. Toliau jo įgyvendinimas ir sąžiningas sporto finansavimas.
 • Jau teikiame švietimo ir kitas paslaugas rajono gyventojams. Toliau sieksime miesto ir rajono savivaldybių apjungimo.

Alytus, kuriame sprendžiame kartu

 • Jau pirmieji Lietuvoje įgyvendinome pilietinį biudžetą „Alytiškių iniciatyvos“ ir alytiškiai 200 000 eurų miesto biudžeto skirsto patys. Toliau sieksime, kad alytiškių skirstoma suma augtų, o seniūnaitijos turėtų atskirus biudžetus ir alytiškiai patys spręstų bei kurtų savo gyvenamosios teritorijos aplinką.
 • Jau subūrėme Pasaulio alytiškių bendruomenę, įkūrėme Pasaulio alytiškių alėją. Toliau jungsime alytiškius visame pasaulyje ir kursime miestą drauge.
 • Jau infrastruktūros projektus, naujai įrengiamas aikšteles vaikams, svarstome ir sprendžiame kartu su gyventojais. Toliau – dar didesnis gyventojų įtraukimas ir gyvenamosios aplinkos projektų aptarimas seniūnaitijose.
 • Jau pirmieji Lietuvoje savarankiškai teikiame asmeninio asistento paslaugą neįgaliesiems. Toliau šalinsime visas kliūtis laisvai judėti mieste ir pritaikysime aplinką visiems.
 • Jau sumažinome savivaldybės skolą ketvirtadaliu. Toliau racionaliai ir ekonomiškai naudosime biudžeto lėšas, kad biudžeto pinigai būtų skiriami ne skolos grąžinimui, o miestiečiams naudingiems projektams.
 • Jau kuriame Karjeros centrą mieste. Toliau sieksime, kad mokymas, profesinis orientavimas ir būsimas darbas būtų tiesiogiai suderintas su verslu, tarnaujantis Alytui ir visam regionui.
 • Jau turime aplikacijas miesto tvarkymui. Toliau – naujas alytus.lt portalas ir naujos e-galimybės alytiškiams.
 • Jau didžiuojamės stipriu miesto ženklu „Alytus – Myliu“, kurį padovanojo Alytaus piliečiai Algirdas ir Remigijus Gataveckai bei Artūras Mažeika. Toliau kursime stiprų miesto identitetą šio ženklo pagrindu.