Prioritetai

Home/Prioritetai
Prioritetai 2017-04-13T12:01:10+00:00

Visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“

PROGRAMOS PRIORITETAI

VEIKIAM DRAUGE. ATVIRAI, SĄŽININGAI, GARBINGAI

Ar galime tikėtis pokyčių, jeigu ir vėl balsuosime taip pat? Kaip pasakė A.Einšteinas, beprotybė yra nuolat daryti tą patį ir tikėtis skirtingo rezultato. Jau trejus pastaruosius rinkimus Alytaus mieste laimi beveik tie patys žmonės. Tai atsispindi pastarojo dešimtmečio miesto gyvenime. Matome esmines Alytaus problemas – dėl vizijos, stabilios politikos ir aiškių tikslų stokos miestas vystosi chaotiškai, mažėja gimstamumas, santuokų skaičius, didėja vidutinis miestelėno amžius, mažėja gyventojų, o likę kelia klausimą – ką veikti šiame mieste? Ar turi ateitį miestas, kurį kasmet palieka tūkstantis gyventojų? Tokiomis sąlygomis verslui Alytuje sunku augti, alytiškiams ne taip drąsu kurti šeimas ar verslus patiems. Tai turi pasikeisti.
Savivaldybė turi skatinti kurti šeimas ir rūpintis jų gyvenimo kokybe. Turi gerinti verslo aplinką ir investuoti į jaunimo verslumą. Tik pakeitus sprendimų priėmimo tvarką, politinę kultūrą taryboje bei užtikrinus maksimalų skaidrumą savivaldybės veikloje, būsime užtikrinti, kad taryba priims miestui naudingus, efektyvius sprendimus ir ateityje.
Matydami šias problemas savo programoje išskiriame tris prioritetus: šeimos politika, verslumo skatinimas ir sprendimų priėmimo principų keitimas.

Šeimos politika

 • Alytus privalo grįžti į teigiamą gyventojų prieaugio dinamiką. Tam būtina skatinti šeimas, besiruošiančias auginti ir auginančias vaikus: sudaryti tėvams sąlygas skirti pakankamai dėmesio vaikams ir šeimai; rūpintis vaikų išsilavinimu, sveikata, maitinimu ir užimtumu, kelionėmis į ir iš mokyklos bei popamokinės veiklos.
 • Ne tik vaikai, bet ir suaugę žmonės, ir ypač senjorai, turi turėti galimybę pagal poreikius įsitraukti į kultūrinę, sporto ir bendruomeninę veiklą. Užimtumas ir socialinė veikla turi būti skatinama. Bendruomeninei veiklai gali būti pritaikytos mokyklos ar savivaldybei priklausantys pastatai.
 • Būtina užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką mūsų mieste. Saugumas turi būti grįstas tiek žmonių tarpusavio pasitikėjimu, plečiant „Saugios kaimynystės “ programą ar inicijuojant naujus projektus, tiek ir bendradarbiavimu su specialiosiomis tarnybomis.
 • Reikia skirti dėmesį šeimos namų aplinkos gerinimui. Daugiabučių kiemų su vaikų žaidimų aikštelėmis ir automobilių stovėjimo aikštelėmis renovavimo ir sutvarkymo klausimai – vieni opiausių mieste. Jie kompleksiškai nesprendžiami jau dešimtmečiais.
 • Reikia kurti informacinių technologijų mokymo centrus, leisti verslui dirbti tiesiogiai su mokyklomis, kuriant eksperimentines, naujausiomis technologijomis pagrįstas mokymo programas, kurios ugdytų darbuotojus pagal darbo rinkos poreikį. Miesto profesinėse mokyklose, Alytaus kolegijoje reikia skatinti ateities specialybes – tokias, kurių reikia miesto verslui. Turime pritraukti daugiau žmonių atvykti dirbti ir gyventi į Alytų – regiono moksleivius, studentus, jaunas šeimas. Tuo pačiu bent dalį jaunimo reikia stengtis išlaikyti mieste, ką gali padaryti tinkamas išsilavinimas ir gerai apmokamos darbo vietos įmonėse, į kurių poreikius bus atsižvelgta vietos švietimo įstaigose.
 • Savivaldybė turi užtikrinti maksimalų mobilumą neįgaliesiems mieste – rampos, nuvažiavimai nuo bortų, akliesiems specialiai pažymėtos perėjos.
 • Savivaldybė turi atstovauti gyventojų interesus, mažinant komunalinių paslaugų kainas ir užtikrinti konkurenciją šioje sferoje. Jeigu reikia – inicijuoti miestui naudingus įstatymų pakeitimus.

Verslo ir investicijų skatinimas

 • Miestui ir potencialiems investuotojams reikalingas planas.
  Kurias verslo šakas ir pramonės sritis skatinsime? Kokias kompetencijas ir išteklius galime geriausiai išnaudoti? Turime aiškiai nubrėžti, kokiais norime būti, ir to atkakliai siekti. Miestą reikia pozicionuoti kaip mažų pragyvenimo ir verslo vystymo kaštų, užtikrinantį kokybišką ir patogų gyvenimą. Dėl mažų sąnaudų čia naudinga užsiimti gamybine veikla, o pagamintoms prekėms bus atvira viso pasaulio rinka.
 • Stabili verslo bei pramonės įmonių veikla ir plėtra gali garantuoti nuolatines, gerai apmokamas darbo vietas ir mažą nedarbą. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas turi sudaryti geras prielaidas ne tik kurti jaukaus miesto veidą, bet ir garantuoti jaunų šeimų ir veiklių gyventojų gerovę, kurią jie galės užsitikrinti patys. Turime investuoti į Alytaus gyventojų verslumo įgūdžių ugdymą, pradedant jau nuo jaunesnių klasių moksleivių; į esamų įmonių konkurencingumo didinimą. Savivaldybė įsisavindama ES paramą turi padėti kelti vadybinę kompetenciją miesto įmonėse.
 • Vykdant viešuosius pirkimus, dirbant su ES lėšomis, ilgalaikius strateginius projektus būtina planuoti taip, kad kuo didesnę naudą gautų Alytus ir čia veikiančios įmonės.
 • Viešosios erdvės ir infrastruktūra turi būti prieinama verslininkams, norintiems į ją investuoti ir siekti pelno, kuriant papildomas darbo vietas ir pridėtinę vertę miestui.
 • Reikia išgryninti kryptį, kuria žengiant miestas gali būti žinomas ir išskirtinis tarptautiniu lygiu. Tam galima naudoti sporto bazes, rengti meno simpoziumus ar plenerus. Savivaldybė čia turi aktyviai dalyvauti – inicijuoti, remti, skatinti. Aukšto lygio renginiai sudarytų galimybes vietos verslui užsidirbti bei kurti darbo vietas.
 • Didžiuosius mieste veikiančius verslus būtina įtraukti į savivaldos gyvenimą, švietimo institucijų, bendruomenių veiklas, infrastruktūros plėtrą, taip stiprinant privataus ir viešojo sektorių partnerystę.
 • Investicijų pritraukimo, verslumo skatinimo klausimais būtina glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinio lygmens valstybinėmis institucijomis, tokiomis kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“, pritraukiant ar kuriant gamybinių ir į eksportą orientuotų įmonių klasterius. Klasterių pagalba smulkios ir vidutinės miesto įmonės gali sutelkti savo išteklius ir pasiekti ženklesnių rezultatų eksporto rinkose.
 • Potencialiems investuotojams turi būti sudarytos geriausios sąlygos pasirinkti Alytų – būtina paspartinti leidimų ir planų išdavimą bei derinimą, visos savivaldybės kompetencijoje esančios funkcijos turi būti atliktos per trumpiausią įmanomą laiką.

Sprendimų priėmimo principai

 • Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiai turi būti vieši, kaip ir visi sprendimai, jų argumentavimas, biudžeto išlaidos ir įplaukos. Tik užtikrinę maksimalų skaidrumą ir viešumą galėsime būti tikri, kad nuo miestiečių niekada ir niekas nebus slepiama.
 • Visų savivaldybės grandžių, įskaitant tarybą, darbo rezultatai ir jų matavimo rodikliai turi būti vieši, paprasti ir suprantami kiekvienam miestiečiui, norinčiam sužinoti, ar jo miesto savivaldybė dirba maksimaliai efektyviai.
 • Elektroninė savivaldos erdvė turi būti atvira ir aiški kiekvienam gyventojui, su atsakingu grįžtamuoju ryšiu ir galimybe tiesiogiai reikšti pretenzijas, teikti siūlymus bei gauti atsakymus apie pasiūlymų svarstymo eigą.
 • Turi būti vertinamas ir skatinamas savivaldybės darbuotojų kūrybingumas, iniciatyvumas ir kompetencija, gebėjimas suprasti ir spręsti piliečių bei bendruomenių problemas, matuojami konkretūs darbo rezultatai.
 • Įsisavinant struktūrinę paramą ar ieškant investuotojų, būtinas kompleksinis planas – ką miestas nori pasiekti, kokius objektus rekonstruoti ar pastatyti. Tik tada turi būti ieškoma investuotojų, nes atvirkštinis procesas iki šiol davė aukštą lėšų įsisavinimo rodiklį tačiau chaotiškus, trumpalaikius ir nenaudingus miestui rezultatus.
 • Bendruomenė turi būti įtraukta į socialinių pašalpų skyrimo sistemą – šalia gyvenantys žmonės dažnai geriau nei atitinkamos tarnybos žino apie tikro poreikio ir piktnaudžiavimo atvejus.
 • Savivaldybė turi skatinti bendruomenės įsitraukimą į strateginių, ilgalaikių sprendimų priėmimo procesą. Tai daryti reikia reguliariai informuojant gyventojus, sutinkančius gauti pagal temas suskirstytus naujienlaiškius. Juose būtų pateikiama šių klausimų svarstymo darbotvarkė ir kita susijusi medžiaga (argumentai už, prieš ir t.t.).
 • Įšaldyti bei seniai nesprendžiami klausimai turi tapti tarybos darbo prioritetu – senoji autobusų stotis, pastatas vaiduoklis savivaldybės kieme, Žaliosios gatvės projektas ar nesibaigiantis Dailidės ežerėlių tvarkymas. Šių procesų nebegalima užtęsti – problemų sprendimui turi būti skirta tiek resursų, kiek jų reikia.

Tai – pradžia. Dabar Jūsų teisė ir pareiga rinktis: ar balsuoti už „Alytaus piliečius“ su Vytautu Grigaravičiumi, ar pasilikti ten, kur buvome vakar. Priemonės, kuriomis užtikrinsime šių prioritetinių sričių ir opių klausimų sprendimą, plėsis visos rinkiminės kampanijos metu ir po jos. Jas kurkime kartu.
Lankykitės www.alytauspilieciai.lt, dalyvaukite „Alytaus piliečių“ veikloje ir miesto ateitį kurkime kartu: atvirai, sąžiningai, garbingai.

Komentarai