VIRGINIJUS JARUŠEVIČIUS, kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, sąrašo nr. 4

/VIRGINIJUS JARUŠEVIČIUS, kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, sąrašo nr. 4
VIRGINIJUS JARUŠEVIČIUS, kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, sąrašo nr. 42017-04-13T12:01:09+00:00

Virginijus JaruseviciusAlytiškis, nuo 0 iki 50-ies

Gyvenimo etapai

Alytaus tarnautojų šeimoje bei sovietinėje aplinkoje augau. Sovietinė mokykla mokė bendražmogiškų tiesų, bet mokymas buvo apsunkintas dvigubais komunistinės valstybės standartais. Gerai,kad ji buvo įprasminta tradicinėmis šeimos vertybėmis atėjusiomis iš „smetoninio“ Lietuviško kaimo.

Studentiškas KPI gyvenimo etapas buvo naudingas.Techniški mokslai nežavėjo, bet nejaučiau dvilypumo, juose viskas logiška. Įgijau aukštąjį išsilavinimą ir elektronikos inžinieriaus specialybę. Profesijos ribose mačiau sprendimų laisvės galimybę.
Į studentiško gyvenimą įsikirto sovietinė armija .Tai buvo vieta kurioje galutinai supratau totalitarinį sovietinės sistemos veikimo principą.

Grįžus į studijas greitai susikūrė studentiška šeima.Grįžimas į Alytų po studijų,darbuotis „Šampano kombinate“, buvo tipiškas, jaunos sovietinės šeimos, žmogaus žingsnis.

Gerai,kad greit įvyko esminis mano amžiaus įvykis – Sąjūdžio žmonės ir visa Lietuva iškovojo laisvę. Kalbėjimo vienaip, o veikimo kitaip, sistema baigėsi. Džiaugiausi, kad atkurti gyvenimo pamatai: asmens laisvė,private nuosavybė, demokratija, laisvos rinkos ekonomika. Tai esmė, kuri man svarbiausia visuomeniniam gyvenime.

Nesugebėjau aktyviai sudalyvauti pradiniame virsme. Todėl nusprendžiau, realizuoti save etiško verslo kūrime.Prisidėti įtvirtinant laisvos rinkos ekonomikos tvarkas, kurti pridėtinę vertę visuomenei. Nesvarbu,kad nuo nulio, bet su draugais ir su tikslais-įtvirtinti visų piliečių privačią nuosavybę. Ji yra pagrindas valstybės ar miesto kilimui. Nenukrypdamas, to siekiu jau 23 metus. Pasiekimais savo bei daugumos Lietuvos verslininkų, esu patenkintas. Kartu pavyko suderinti ir penkių asmenų šeimos gyvenimą.Politikoje dalyvavau tiek kiek pats naudojau demokratinius principus,stengiausi juos aiškinti aplinkiniams.

Šiandienos problematika

Jaučiu trapumą tiek laisvės ,tiek demokratijos.Noriu padėti alytiškiams susivokti ir pasinaudoti savivaldos institutais.Nes turiu gyvenimo ir vadybinės patirties. Matau,kad ne visi miestiečiai suvokia ar tiki,kad jie (rinkėjai) sprendžia viską, dalyvaudami rinkimuose,parinkdami savo atstovus- miesto tarybos narius, kad jie perduotų rinkėjų valią savivaldybės administracijos darbuotojams.

Pirmaeilis būsimos (ir buvusių) tarybos uždavinys – parinkti juos tik pagal kompetencijos ir sugebėjimo dirbti kriterijus ir užmokėti jiems teisingus atlyginimus iš piliečių sumokėtų mokesčių. Tai turi būti įgyvendinta.Toliau metinio miesto biudžeto vykdymo darbų delegavimas savivaldybes administracijai. Matau problemą,kad pati miesto taryba įsivėlusi kasdienybės ir siaurų interesų sprendimuose. Todėl savivaldybė,neatlieka pagrindinio uždavinio – efektyviai dirbti, įgyvendinant bendruosius piliečių poreikius.Ir kiekvienas alytiškis, asmeniškai, turi sunkiai sprendžiamų problemų.

Alytiškiai turi teisę naudotis ir vertinti rezultatus ir po to vėl spręsti dėl sekančios tarybos sudėties. Tai demokratinių tvarkų esmė. Siūlau skirti aukščiausią prioritetą pagrindinių savivaldos pricipų panaudojimui. Pasijauskime miesto šeimininkais. Pasirinkime žmones, kuriuos suprantame ir žinome, kaip jie veiks spręsdami patikėtus klausimus .Pakeisti sprendimą galėsime tik po 4 metų.

Aš tikiu progresu, nes turime demokratiją.Tačiau asmeniškai aš norėčiau paskubėti. Per ilgai jau laukiama sprendimų ir veiksmų įgyvendinant savivaldą, jaunos kartos ugdymą, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos tvarkas. Jos turi tiesioginį priežastinį ryšį su valstybės, miesto, šeimos likimu. Jei būsime sėkmingi sutvarkant savo bendruomenių gyvavimą, išliksime saugūs šių dienų pasaulyje. Turėsime turtingą miestą.

Komentarai